Αμμοβολή

Ο Ολιβίνης είναι ένα δυναμικό φυσικό ορυκτό αποξεστικό υλικό. Με σκληρότητα μεταξύ 6,5 και 7,0 moh, είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση προσόψεων από αλουμίνιο, πολυεστέρα, πέτρα μάρμαρο και ξύλο, καθώς και για την δημιουργία καθαρών χαλύβδινων επιφανειών μετρίου προφίλ. Αποτελεί εξαιρετικό υλικό για υδροαμμοβολή, συνδυάζοντας με τον καλύτερο τρόπο την υψηλή απόδοση με την εξοικονόμιση υλικού. Η χρήση Ολιβίνης στην αμμοβολή συνεισφέρει στο περιβάλλον γιατί δεν απαιτεί ιδιαίτερα μέτρα κατά την διάθεση του σαν απόβλητο.