Ολιβίνης, μια οικολογική Άμμος Χυτηρίου υψηλών προδιαγραφών

Ο Ολιβίνης έχει εξαιρετικές πυρίμαχες ιδιότητες, οι οποίες τον καθιστούν ιδανικό για χρήση ως άμμο χυτηρίου για την κατασκευή καλουπιών στην χύτευση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων.

Η άμμος χυτηρίου από Ολιβίνη παρουσιάζει ομοιόμορφη διαστολή (0,8% σε 1300˚C) με αποτέλεσμα την καλύτερη ακρίβεια στη χύτευση και πιο λείες επιφάνειες. Η υψηλή θερμική απορρόφηση και αγωγιμότητα του Ολιβίνη καθώς και το σχήμα των κόκκων, του προσδίδουν βέλτιστο πορώδες, και διευκολύνουν την απελευθέρωση των αεριών κατά τη χύτευση.

Ο Ολιβίνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ανόργανους συνδέτες όπως ο μπεντονίτης, απαιτεί μικρότερες ποσότητες νερού και είναι κατάλληλος για χρήση σε αλκαλικά ρητινούχα συνδεδεμένα συστήματα.

Ο Ολιβίνης, δεν περιέχει ελεύθερο πυρίτιο, συμβάλει σε ένα καλύτερο περιβάλλον και βελτιώνει τους δείκτες υγιεινής και ασφάλειας.